top of page

HCP Vadlīnijas

VADLĪNIJAS RTM TOUR BIEDRU HCP SPĒĻU REĢISTRĀCIJAI

 1. Mērķis
  Šīs Vadlīnijas nosaka, kādā veidā un kuras spēles reģistrējamas RTM Tour biedriem Golfbox sistēmā, lai iespējami precīzi noteiktu viņu handikapus.

 2. Spēles Latvijā – oficiāli turnīri
  Reģistrējamas visas LGF, klubu organizētās spēles, kas publicētas Golfbox sistēmā.

 3. Spēles Latvijā – ārpus oficiāliem turnīriem
  Reģistrējamas visu sacensību spēles, kas notiek saskaņā ar R&A sitienu spēles noteikumiem, kurās piedalās ne mazāk kā 8 dalībnieki un kurās tiek izspēlētas 18 bedrītes. Šīm spēlēm jābūt reģistrētām Golfbox sistēmā un jābūt piemērotam PCC (Playing Conditions Calculation). Spēles ārpus augstākminētajām sacensībām nav reģistrējamas.
  Piezīme. Ja sacensības notiek pēc modificētim R&A sitienu spēles noteikumiem (piemēram, paredzot muligan iespēju), spēles rezultāts nav izmantojams handikapa aprēķinam.

 4. Spēles Latvijā – laukumi
  Vadlīniju 2. un 3.punktā minētās spēles var būt izspēlētas sekojošos laukumos: Ozo, Jūrmalas Championship course, Viesturi, Reinis, Avoti.

 5. Spēles ārzemēs
  Reģistrējami spēļu rezultāti ārzemēs sacensībās, ja tās organizējuši ārzemju klubi, Latvijas vai ārzemju valstu federācijas vai RTM. Šādām sacensībām jābūt reģistrētām Golfbox sistēmā vai (ja attiecīgajā valstī nelieto Golfbox sistēmu) citā oficiālā un publiskā web sistēmā.

 6. Laukuma kondīcija
  Handikapa spēle reģistrējama, ja tā notikusi uz “īstajiem” grīniem (ne vairāk kā divi ziemas grīni) un laukuma garums nav būtiski atšķirīgs no slopētā laukuma garuma.

 7. Jautājumi un domstarpības
  Šīs Vadlīnijas ir spēkā no 2021.g. 5.maija. Vadlīnijas ir saistošas visiem RTM Tour biedriem un to ievērošana ir nepieciešama, lai RTM Tour akceptētu tās dalībnieku handikapus. Valde patur tiesības strīdīgu vai neskaidru situāciju gadījumā pieņemt lēmumu par hcp korektumu saskaņā ar taisnīguma principiem pēc saviem ieskatiem.

 

RTM Tour valde 2021. gada 5. maijā.

bottom of page